Opdrachtgevers

Tijdschriften
Baksels! Conceptontwikkeling, teksten en redactionele begeleiding (Beko) Bezemer & Kuiper bulletinteksten en eindredactie Blue by Peugeot – eindredactie (Redactie & Co) Boomblad − eindredactie (BJ/Business Media) – Carl Siegert – Jubileummagazine van concept tot uitvoering en alles ertussenin ControllersMagazine eindredactie (Reed Elsevier) De Veiligheidskundige − interviews, (eind)redactie, sparringpartner Gooische Tamtam – interviews Kattenleven (Tirion) − hoofd- en eindredacteur, interviews, reportages, rubrieken Lijfstijl (AH) − interim-eindredacteur (Media Partners) Media Mensen − conceptontwikkeling, redactie, rubrieken en interviews (Business Media Press) Medisch Contact − eindredactie (KNMG) NVVKinfoideeën, interviews en redactie Pensioen Bestuur & Management − conceptontwikkeling en uitvoering (Petersen Consult) Pensioen in perspectief projectmanagement, eindredactie, interviews (Stichting Algemeen Pensioenfonds Wegener) Toptijd − eindredactie (ministerie van SZW) Tuinieren − interim-projectredacteur (Sanoma) Vliegend Hert conceptontwikkeling, projectmanagement, eindredactie (Tirion)

Boeken
Anneke Schat, edelsmid − teksten, redactie en projectbegeleiding Aprilis Uitgevers − bureauredactie-op-afstand Bezige Bij − eindredactie non-fictie Coutinho − persklaar maken wetenschappelijke manuscripten Fontaine&Noë − bureauredactie-op-afstand Fontaine Uitgevers − redactie Forte Uitgevers − eindredactie, conceptontwikkeling en samenstelling diverse uitgaven Het zwarte schaap − redactie, coördinatie diverse uitgaven Inmerc − redactionele begeleiding van uitgaven in het fonds Maatschappij & cultuur Joop van den Ende Theaterproducties − projectmanagement glossy uitgave over de totstandkoming van de musical Aida LetMe − tekst jubileumboekje PBNA − herziening Psychiatrisch Zakwoordenboek Poiesz Uitgevers − redactionele begeleiding van de serie Spreekuur thuis en andere uitgaven, auteur van BRAVO! RGV − eindredactie en projectmanagement jubileumuitgave SBGHandboek Grondzuigen Textcase − redactie en correctie van uiteenlopende uitgaven Tirion Culinair − interim-uitgever (veel coproducties) Tirion Natuur − samenstelling en eindredactie diverse uitgaven Tirion Uitgevers − vliegende uitgeef/redactiekeep: project-, auteurs- en redactiebegeleiding, vervaardiging aanbiedingsbrochures, promotionele teksten. Bedenker en auteur van Ja zuster nee zuster kijk-, doe- en leesboek Uitgeverij Cantecleer − redactie en projectbegeleiding van uiteenlopende uitgaven Uitgeverij La Rivière − interim-fondsredacteur

Diversen
AMP Logistics − redactie testimonial en webtekst ANWB − copywriting Aprilis Uitgevers − webredactie Arbeidsinspectie − redactie rapport Steigerongeval Amercentrale, tekst en projectbegeleiding introductiefolder Brzo en Arie Bakken met Passie − tekst voor de website (die nooit is gerealiseerd) Believing BV − communicatieadvies, persberichten bij de introductie van de iBlaze Bezemer & Kuiper − begeleiding nieuwe communicatielijn, begeleiding van en teksten voor kwartaalbulletin, redactie webteksten Arboportaal, onderdeel Agressie & intimidatie Biologische Slagerij − nieuwsbrief Blauw Media − interviews en artikelen voor uiteenlopende uitgaven Carl Siegert Broodspecialiteiten − van stickers tot bedrijfsbrochures, website en jubileummagazine De Pieter Raat Stichting − diverse teksten, columns en jaarverslag 2013 Doorwerkgever BV − teksten, redactie webteksten ECI − teksten voor diverse uitingen (catalogi en direct mail) Fontaine Uitgevers − ontwikkeling website en webredactie Gemeente Gooise Meren – diverse teksten Gula Gula Forest Programs − brochure- en webteksten HilverZorg interim crisiscommunicatie HioPOS – commerciële teksten Hogehil Consultancy − teksten Icasa − tekstenIFK − teksten en projectbegeleiding congres- en sponsorbrochures  Industriewater Eerbeek − jaarverslagen, website, vacatureteksten J&A Interieurs − webteksten en persberichten Ki Mano − folders, webredactie Kippers Agenturen − webtekst Kosmos Uitgevers − commerciële tekst over Jamie Olivers ‘Amerika’ M3 − editorials Medisch Consult − eindredactie webteksten Ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie, Sociale Zaken en VROM − teksten voor en redactie van uiteenlopende uitgaven NUV (Nederlands Uitgeversverbond) projectleiding over de website die maart 2011 online ging, coördinatie jaarverslag 2010, redactie nieuwsbrieven NVM Makelaarsgids columns NVVK (Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen) − interviews en reportages Paper Works − teksten Petersen Consult − redactie diverse producties, redactioneel advies, web- en andere teksten, artikelen en interviews Poiesz Uitgevers − teksten, redactie en coördinatie van alle digitale en gedrukte uitingen Pruvé/Baguette de France − interne communicatie (Kofviekrant) Qualicasa − promotiemateriaal voor de Hotelslicer R&P concept en grafische vormgeving − redactioneel advies, teksten, eindredactie Vliegkrant, conceptontwikkeling, eindredactie en teksten Baksels! Sportpaleis Alkmaar − teksten Stichting Algemeen Pensioenfonds Wegener − redactie jaarverslagen, brieven Stichting Senior Werkt − teksten, advies en redactie Stichting Sint Jacob − beleidsteksten omgezet in hapklare brokken Terra|Lannoo − folderteksten Unicum Expo Strategy & Support – uiteenlopende teksten, redactionele ondersteuning Vakbond De Unie − interviews sociaal jaarverslag Van Zijl PR & Events − communicatieadvies en teksten voor brochures, advertenties, presentaties, website, congressen en direct mail Vemediacontentmanager Wetenschappelijk melatonineplatform (melatonine.nu) Vereniging van Letselschademediators (LetMe) − interviews jubileumuitgave Let’s mediate! VFFP − teksten en projectbegeleiding congres- en sponsorbrochures Walty Dudok van Heel − teksten voor exposities, boekjes en agenda’s Westfriese Tuinfair − folderteksten, persberichten Veiligheidsconcept MCM webteksten, LinkedIn-posts